O CENU HOTELA ROYAL - ROYAL CANIN CUP

O CENU HOTELA ROYAL - ROYAL CANIN CUP

Usporiadateľ pretekov:   SPORTPOLANA s podporou obce Látky 
Miesto pretekov:   Lyžiarsky areál Látky - Mláky 
Riaditeľ pretekov:   Jozef Panica /j.panica@sportpolana.com/ 
Delegát pretekov   Robert Pocos 
Druh pretekov:   šprint sane, mid sane  - podľa pravidiel FISTC, ESDRA a SZPZ
Trať pretekov:    6 - 10 Km šprint,  20 Km mid (2x10km, podľa snehových podmienok) 
    
Súťažné kategórie:   "Severské čistokrvné plemená psov

   1. Skijoring jeden pes Ženy – WSkj 1-1
   2. Skijoring jeden pes Muži – MSkj 1-1
   3. Skijoring jeden pes Ženy juniorky – WJSkj 1-1
   4. Skijoring jeden pes Muži juniori – MJSkj 1-1
   5. Skijoring dva psy Ženy – WSkj 1-2
   6. Skijoring dva psy Muži – MSkj 1-2
   7. Pulka Ženy – WP
   8. Pulka Muži – MP
   9. Pulka Ženy juniorky – WJP
  10. Pulka Muži juniori – MJP
  11. O
  12. A1
  13. A2
  14. B1
  15. B1J
  16. B2
  17. B2J
  18. C1
  19. C1J
  20. C2
  21. C2J
  22. D1
  23. D1J
  24. D2
  25. D2J


.


Všetky ostatné plemená psov
   1. Skijoring jeden pes Ženy – WSkj 1
   2. Skijoring jeden pes Muži – MSkj 1
   3. Skijoring jeden pes Ženy juniorky – WJSkj 1
   4. Skijoring jeden pes Muži juniori – MJSkj 1
   5. Skijoring dva psy Ženy – WSkj 2
   6. Skijoring dva psy Muži – MSkj 2
   7. Pulka krátka jeden pes Ženy – WP1
   8. Pulka krátka jeden pes Muži – MP1
   9. Pulka krátka jeden pes Ženy juniorky – WJP1
  10. Pulka krátka jeden pes Muži juniori– MJP1
  11. Pulka dlhá 1-4 psy Ženy – WP4
  12. Pulka dlhá 1-4 psy Muži – MP4
  13. Pulka dlhá 1-4 psy Ženy juniorky – WJP4
  14. Pulka dlhá 1-4 psy Muži juniori – MJP4
  15. O
  16. A
  17. B
  18. C
  19. CJ

Juniori sú mladší ako 20 rokov. Pre otvorenie Juniorskej kategórie je potrebný minimálny počet troch pretekárov z troch rôznych krajín. Preteká sa podľa pravidiel ESDRA pre šprint.


    
    
   "Všetky ostatné plemená psov

   1. Skijoring jeden pes Ženy – WSkj 1
   2. Skijoring jeden pes Muži – MSkj 1
   3. Skijoring jeden pes Ženy juniorky – WJSkj 1
   4. Skijoring jeden pes Muži juniori – MJSkj 1
   5. Skijoring dva psy Ženy – WSkj 2
   6. Skijoring dva psy Muži – MSkj 2
   7. Pulka krátka jeden pes Ženy – WP1
   8. Pulka krátka jeden pes Muži – MP1
   9. Pulka krátka jeden pes Ženy juniorky – WJP1
  10. Pulka krátka jeden pes Muži juniori– MJP1
  11. Pulka dlhá 1-4 psy Ženy – WP4
  12. Pulka dlhá 1-4 psy Muži – MP4
  13. Pulka dlhá 1-4 psy Ženy juniorky – WJP4
  14. Pulka dlhá 1-4 psy Muži juniori – MJP4
  15. O
  16. A
  17. B
  18. C
  19. CJ


    
Vyhodnotenie kategórie:   Vyhlásenie víťazov minimálne pri účasti troch pretekárov v kategórii./zaplatené štartovné/ 
    
Časový harmonogram:  

piatok 18:00-20:00 Hotel Royal prezentácia - musher sa nemusí fyzicky zúčastniť na prezentácii, stačí poslať(mail)  potvrdenie o zaplatení štartovného. (podmienka zaplatené štartovné)


sobota 8:00-9:00 veterinárna kontrola , 9:00 brífing,miesto: v priestore štartu, slávnostné otvorenie
    11:00 štart 1. Kolo /podľa poveternostných podmienok/
nedeľa 10:00 štart 2. Kolo /podľa poveternostných podmienok/
    13:00 vyhodnotenie, /podľa počtu štartujúcich/
Uzávierka prihlášok:   pondelok 30. Január 2012 


Štartovné:     18,- EUR !!   Po uzávierke prihlášok /30.január 2012/ 25.- EUR len prevodom na účet:  271 104 5853 / 0200  do 30. január 2012                                                      IBAN  SK 0200 0000 0027 1104 5853 


Veterinárne podmienky:   Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania, potvrdenie príslušného veterinára 
Vyhlásenie výsledkov:   Do 1 hodiny po dobehnutí posledného pretekára v priestore štartu a cieľa 


Ubytovanie a stravovanie:  

Stravovanie: 
   Musher + pomocník obed v sobotu, obed v nedeľu,  


Ubytovanie:  Hotel ROYAL  Látky Prašivá /300m od štart-ciel/ 
   POZOR!!!!  Nahlásiť ubytovanie do termínu 27.1.2012 možná ZĽAVA AŽ 30% pre učastníkov preteku!!!! www.hotelroyal.sk 
   ubytovanie chatky / hotel. Chatky 15 x 7-10 miest 
Prihlášky na preteky:   cez formulár na webe http://mushing.sk/prihlasky/2012-02-04.html
    
UPOZORNENIE !!!   Prípadné protesty budú prijaté len po zaplatení kaucie 50.-EUR  
    
    
   Úväzisko bude organizované v priestore štartu a cieľa 
    
   pretekári budú mať na úväzisku lopatku a sáčky na exkrementy 
    
    
   Zoznam prihlásených a viac info na: www.sportpolana.com

Tlač obsahu späť

PARTNERI

-

 

 

Výška dotácie na rok 2018:

20 850,- eur

 

císlo účtu: SK61 5600 0000 0012 2522 5002

 

Igor Pribula - prezident

M.R.Štefánika 217/191

093 01  Vranov nad Topľou

igorpribula11@gmail.com

www.mushing.sk

SZPZ AKTUÁLNE

 

 

 

Funkčnosť stránky www.mushing.sk

AKTUALITY

 

 

 

 

-

-


-