Zasadanie prezídia SAJPSP na deň 4. 2. 2012 o 14:00 hod. ,Látky

Zasadanie prezídia SAJPSP na deň 4. 2. 2012 o 14:00 hod. ,Látky

Zasadanie prezídia SAJPSP na deň 4. 2. 2012 o 14:00 hod. ,Látky

P O Z V Á N K A

     Prezident Slovenskej asociácie jazdcov so psami severských plemien podľa stanov SAJPSP čl.V ods.3

zvoláva
zasadanie prezídia SAJPSP

na deň 4. 2. 2012 o 14:00 hod. ,Látky

Program:   otvorenie schôdze

    1. Členské, počet členov

    2. Nominácia – reprezentácia 2012

    3. Smerovanie SAJPSP

    4. Diskusia - rôzne

záver


Nitrianske Pravno 21.1.2012          Ján Martinka
                  prezident SAJPSP

Doručuje sa :  členovia prezídia  Nika Javorková, Žilina
      Marcel Matanin, Slovenská Kaňa


   ŠTK   Peter SURANOVSKÝ , Poprad
      Ivan VAŠKO , Smižany
      Martin ZÁVATZKÝ , Hôrka


   dozorný orgán Pavel TOMA , Partizánske

Tlač obsahu späť

PARTNERI

-

AKTUÁLNE

-

Funkčnosť stránky www.mushing.sk

-

-

Členské príspevky do SZPZ vo výške 10,- € za člena, ktorý vstúpi do klubu počas roka sa uhrádzajú na účet č. 1225223031​/5600, VS: IČO klubu, ŠS: prebiehajúci rok. Do správy pre prijímateľa uviesť: "názov klubu, meno člena". Aktuálny zoznam členov klubu zaslať na kuvik@arching.sk.

-

-