Zasadanie prezídia SAJPSP na deň 4. 2. 2012 o 14:00 hod. ,Látky

Zasadanie prezídia SAJPSP na deň 4. 2. 2012 o 14:00 hod. ,Látky

Zasadanie prezídia SAJPSP na deň 4. 2. 2012 o 14:00 hod. ,Látky

P O Z V Á N K A

     Prezident Slovenskej asociácie jazdcov so psami severských plemien podľa stanov SAJPSP čl.V ods.3

zvoláva
zasadanie prezídia SAJPSP

na deň 4. 2. 2012 o 14:00 hod. ,Látky

Program:   otvorenie schôdze

    1. Členské, počet členov

    2. Nominácia – reprezentácia 2012

    3. Smerovanie SAJPSP

    4. Diskusia - rôzne

záver


Nitrianske Pravno 21.1.2012          Ján Martinka
                  prezident SAJPSP

Doručuje sa :  členovia prezídia  Nika Javorková, Žilina
      Marcel Matanin, Slovenská Kaňa


   ŠTK   Peter SURANOVSKÝ , Poprad
      Ivan VAŠKO , Smižany
      Martin ZÁVATZKÝ , Hôrka


   dozorný orgán Pavel TOMA , Partizánske

Tlač obsahu späť

PARTNERI

-

 

 

Výška dotácie na rok 2018:

20 850,- eur

 

císlo účtu: SK61 5600 0000 0012 2522 5002

 

Igor Pribula - prezident

M.R.Štefánika 217/191

093 01  Vranov nad Topľou

igorpribula11@gmail.com

www.mushing.sk

SZPZ AKTUÁLNE

 

 

 

Funkčnosť stránky www.mushing.sk

AKTUALITY

 

 

 

 

-

-


-