Zápisnica zo zasadania prezídia SAJPSP 4. 02. 2012, Látky

Zápisnica zo zasadania prezídia SAJPSP 4. 02. 2012, Látky

Zápisnica zo zasadania prezídia SAJPSP 4. 02. 2012, Látky

Program:  

otvorenie schôdze
    1. Členské, počet členov
    2. Nominácia – reprezentácia 2012
    3. Smerovanie SAJPSP
    4. Diskusia - rôzne
Záver


             


Schôdzu otvoril a prítomných privítal prezident SAJPSP Ján Martinka.
Schôdze sa zúčastnilo 5 členov z celkového počtu 7.

1. Členské, počet členov


Ku dňu 4.02.2012 je počet klubov 8 a počet členov 82.

2. Nominácia – reprezentácia 2012


ME - FISTC Tarvisio 10.-12.2.2012

Skj 1   Roman Reistetter, Ján Mlynár, Igor Štefan, Patrik Lučanský
Skj 2   Marcel Matanin
B2       Ján Keruľ
C1       Liana Pilcerová
D1       Igor Pribula, Samuel Matanin


MS - WSA Zuberec 23.-26.2.2012

Skj     Roman Reistetter, Ivan Vaško, Ján Mlynár, Patrik Lučanský, Michal Ivančo
B1      Marcel Starinský
B2      Ján Keruľ
C1      Janka Zemčáková, Liana Pilcerová, Marcel Dučák
D1      Igor Pribula, Samuel Matanin
D2      Samuel Keruľ     

3. Smerovanie SAJPSP


Smerovanie SAJPSP a jeho ďalšia existencia v štruktúrach saňového športu. Padlo viacero návrhov na túto tému a preto prezídium žiada všetkých členov SAJPSP, aby si pripravili návrhy na smerovanie asociácie a návrhy kandidátov na členskú schôdzu delegátov, ktorá bude tento rok, volebná.

4. Diskusia


- SAJPSP žiada o vyjadrenie SZPZ k zmluve medzi SZPZ a PHARMACOPOLA a dodaní krmiva a ďalšieho materiálu na pretekoch v tomto roku.
- SAJPSP preplatí účastníkom ME FISTC štartovné.
- prezídium, ako aj členovia SAJPSP vo väčšine nesúhlasia s diskriminačnými pravidlami a zastrešením slovenského mushingu v štruktúrach WSA osobou Mareka Harvana


Diskusia prebehla k prejednávaným bodom podľa programu prezídia.

záver


Na záver prezident SAJPSP poďakoval všetkým prítomným za účasť.


Nitrianske Pravno 10.02.2012                                                                                        Ján Martinka
                                                                                                                                          prezident SAJPSP

Tlač obsahu späť

PARTNERI

-

 

 

Výška dotácie na rok 2018:

20 850,- eur

 

císlo účtu: SK61 5600 0000 0012 2522 5002

 

Igor Pribula - prezident

M.R.Štefánika 217/191

093 01  Vranov nad Topľou

igorpribula11@gmail.com

www.mushing.sk

SZPZ AKTUÁLNE

 

 

 

Funkčnosť stránky www.mushing.sk

AKTUALITY

 

 

 

 

-

-


-