najnovšie oznamy

Oznam SAJPSP

Dňa 27.1.2012 uplynul termín na potvrdenie záujmu o reprezentáciu SR a nahlásenie kategórie pre ME FISTC 2012. Svoj záujem z predbežne nominovaných potvrdili: Jana Zemčáková, Ján Mlynár, Ivan Vaško a Roman Reistetter.
Nakoľko sa na zasadnutí prezídia SZPZ 28.1.2012 zistilo, že záujem reprezentovať majú aj iní mašéri z predbežnej nominácie, prezídium prijalo nasledovné rozhodnutie:
Vedúcim výpravy štátnej reprezentácie na ME FISTC bude Marcel Matanin. Každý, kto bol predbežne nominovaný, splnil požadované kritériá a má záujem zúčastniť sa ME, zašle do 3.2.2012, 10:00 hod.(čas pripísania platby na účet) na číslo účtu 0560536188/0900 štartovné vo výške 60,- EUR a mailom nahlási kategóriu na marcelmatanin@gmail.com.
Nakoľko SZPZ momentálne nedisponuje prostriedkami na preplácanie cestovných náhrad pre sezónu 2011/2012, musia všetci reprezentanti počítať s tým, že zväz bude postupovať v súlade s bodom č. 14 Ekonomickej smernice SZPZ o pozdržaní platby.
Za ŠTK SAJPSP a SZPZ

Ivan Vaško

Tlač obsahu späť

PARTNERI

-

 

 

Výška dotácie na rok 2018:

20 850,- eur

 

císlo účtu: SK61 5600 0000 0012 2522 5002

 

Igor Pribula - prezident

M.R.Štefánika 217/191

093 01  Vranov nad Topľou

igorpribula11@gmail.com

www.mushing.sk

SZPZ AKTUÁLNE

 

 

 

Funkčnosť stránky www.mushing.sk

AKTUALITY

 

 

 

 

-

-


-