1. prezídium SZPZ 2012 – Sandl Rakúsko 28.01.2012

1. prezídium SZPZ 2012 – Sandl Rakúsko 28.01.2012

1. prezídium SZPZ 2012 – Sandl Rakúsko 28.01.2012

prítomní:

SZPZ
- Michal Kuvik
- Jana Zemčáková
SAŠPZ
– Miroslav Pažúr

SAJPS
– Marcel Matanin Konečný
– Ivan Vaško
– Jana Zemčáková

Michal Kuvik
- informoval ,že štátne dotácie pre SZPZ  na rok 2012 zatiaľ nie sú preplácanie nákladov pre Slovenskú štátnu reprezentáciu bude podľa platnej ekonomickej smernice bod č. 14
- prebieha rokovanie na MŠ SR za účelom získania dotácie 2012 – po získaní dotácie bude informovať členov prezídia  SZPZ

Marcel Matanin
- prácu na stránke www.mushing.sk preberie na doporučenie M. Matanina -  Michal Baran – odsúhlasené jednohlasne
- poverený SZPZ za teamliedra do Tarvisia –ME FISTEC 10./12.2.2012 –schválený jednohlasne
- informoval o počte slovenských reprezentantov na  MS WSA Zuberec 2012 -17 reprezentantov,potvrdil,že M. Harvan bude akceptovať nomináciu slovenskej štátnej repre. aj po absolvovaní jedného preteku EP WSA 2012

Ivan Vaško
- informoval,že pretekári sa neprihlásili v stanovenom termíne / okrem Reistetter,Mlynár,Vaško ,Kuvik, Zemčáková/ a nepotvrdili záujem reprezentovať SR na ME FISTEC 2012
- predložil návrh širšej repre na sezónu2012
- predložil návrh na prihlasovanie na ME FISTC 2012 priamo teamliedrovi  M. Mataninovi-odsúhlasené jednohlasne
- poverený za teamliedra na MS WSA Zuberec

Miroslav Pažúr
- zostavil predbežnú repre na sezónu 2012 za ŠTK SAŠPZ
- J.Hošek bol poverený za teamliedra na ME ESDRA Francúzsko 2012-02-08


Zapísala Zemčáková

Tlač obsahu späť

PARTNERI

-

 

 

Výška dotácie na rok 2018:

20 850,- eur

 

císlo účtu: SK61 5600 0000 0012 2522 5002

 

Igor Pribula - prezident

M.R.Štefánika 217/191

093 01  Vranov nad Topľou

igorpribula11@gmail.com

www.mushing.sk

SZPZ AKTUÁLNE

 

 

 

Funkčnosť stránky www.mushing.sk

AKTUALITY

 

 

 

 

-

-


-